Wat doet HDSR

Op deze pagina willen we u een overzicht geven van welke taken een hoogheemraadschap zoals Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoal heeft en hoe belangrijk het werk is wat we doen.

De belangrijkste taken zijn

  • Veilige dijken
  • Voldoende en schoon oppervlaktewater
  • Het zuiveren van uw afvalwater

Veilige dijken

Het waterschap houdt in de gaten of de dijken langs Rijn en Lek (tussen Amerongen en Schoonhoven) en de kleinere polderkaden in goede conditie blijven. Waar nodig neemt het maatregelen.

Veilige Dijken Waterschap@Inwonersbelangen

Voldoende en schoon oppervlaktewater

De Stichtse Rijnlanden regelt dat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar is in sloten, plassen en kanalen. Niet te veel en niet te weinig. Dat gaat niet vanzelf.

Droge voeten in cijfers

  • 83.000 hectare werkgebied
  • 1.453 hoofdwatergangen
  • 10.500 overige watergangen
  • 192 gemalen
  • 550 stuwen
Droge Voeten Waterschap@Inwonersbelangen

Het zuiveren van uw afvalwater

Het waterschap gaat over schoon water in sloten en rivieren. We zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven en controleren de waterkwaliteit.

Door middel van de zuiveringsinstallaties wordt uw afvalwater (toilet, douche en bad) binnen 24 uur weer schoongemaakt.

Schoon Water Waterschap@Inwonersbelangen