Hink Ketting

Nummer 2 Lijst 6

Ik ben Hink Ketting. In 2004 naar het Utrechtse gekomen en woon ik sinds 2005 in Vleuten.

Toen de eerste keer de waterschapsverkiezingen werden gehouden was ik lijsttrekker en haalden we 2 zetels binnen als inwoners/lokale fractie. Ik heb diverse functies binnen de politiek vervuld de laatste 30 jaar. Natuurlijk en Duurzaam zijn voor mij modewoorden die de inwoners af en toe ten onrechte (te)veel geld kosten als gevolg van de besluitvorming.

De waterschapsverkiezingen ogen democratisch, maar de schijn bedriegt. Bij de verkiezingen van 20 maart stemt u slechts voor een deel van de zetels in de waterschappen. In alle waterschappen is er sprake van zogeheten ‘geborgde zetels’: zetels die niet door burgers worden gekozen maar die woorden benoemd namens boeren (die daarna als burger nogmaals gewoon kunnen stemmen), bedrijven en natuurterreinen. Het gaat bij de Stichtse Rijnlanden om zeven van de 30 zetels. Bijna een kwart van het totaal.

De belasting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, gaat voor gezinnen in 2019 gemiddeld met enkele procenten omhoog. Dit betekent dat een gezin met kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld 5 euro meer gaat betalen dan in 2018. De stijging is deels een gevolg van de inflatie. Ook de extra kosten voor het inspelen op de klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast en het tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied, zorgen voor de tariefstijging. Daarnaast spaart het waterschap voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht.

Zolang wij als inwoners nog steeds een grote bijdrage leveren aan de inkomsten van het Waterschap vind ik ook dat wij als inwoners meer invloed moeten krijgen op de besteding van de financiën. En natuurlijk zijn allerlei maatregelen nodig maar de vraag is of wij als inwoners dat allemaal moeten bekostigen. Ik vind dat de inwoner geen melkkoe mag zijn of worden financieel gezien zonder dat er ook daadwerkelijk is overlegd met de inwoners of bepaalde investeringen ook zinvol zijn voor de inwoners. Naast de verplichte taken heeft het waterschap ook mijns inziens hobby-achtige uitgaven die in principe best minder snel uitgevoerd kunnen worden om besparingen op te leveren op de uitgaven. Geld innen van de inwoners prima maar wel voor ook kosten die de inwoners veroorzaken en verder pas na overleg voor leuke niet verplichte dingen.

Breng ook uw stem uit op 20 maart. Stem op Lijst 6!