Waterschaps­verkiezingen HDSR 2019

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. U kiest dan de leden van het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en krijgt u zo invloed op de besluiten over het water in uw omgeving!

Wij hopen natuurlijk dat u uw keuze laat vallen op onze partij Waterschap@Inwonersbelangen LIJST 6

Wij gaan voor duurzaam waterbeheer!

Waterschap@inwonersbelangen wil als onafhankelijke partij een spreekbuis zijn voor de inwoners de burgers binnen het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) die hun (leef)gebied een warm hart toedragen.

Als inwoner (ingeland) in het werkgebied  van de HDSR heeft u er alle belang bij dat de aan het waterschap opgedragen taken zo goed mogelijk worden behartigd en dat daarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen en belangen van alle burgers, bedrijven en gemeenten.

Om te zorgen dat die wensen en belangen bij onze vertegenwoordigers bekend zijn en dat uw stem ook echt wordt gehoord is verbinding gezocht met lokale partijen binnen het werkgebied van het waterschap/hoogheemraadschap.

Op die manier is kennis van de lokale situatie verzekerd.

De lokale politieke partijen hebben bewezen dat zij dicht bij de burger staan en dat zij de problemen op lokaal niveau durven te benoemen en aan te pakken.

 

Daarbij staat uw belang voorop!

 

Net als de lokale partijen wordt ook het Waterschap@inwonersbelangen niet belemmerd door landelijke partijpolitieke opvattingen of strategieën waar u noch het waterschap belang bij heeft. Daar plukt u de vruchten van! Vanuit die motivatie willen wij ons binnen het bestuur van het waterschap inzetten. Graag stellen wij onze kennis, kunde, en motivatie ter beschikking om u op een goede en verantwoorde manier lokaal en regionaal te vertegenwoordigen.

Breng ook uw stem uit op 20 maart. Stem op Lijst 6!